Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 32-34