Kontakt

DP Invest Sp. z o.o.
ul. Toruńska 298A
85-880 Bydgoszcz, Polska

NIP: 953-263-68-84
Nr BDO: 000038127
KRS 0000433510
XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Kapitał zakładowy: 18.810.000 zł (w całości opłacony)

Dane kontaktowe:
tel. +48 52 326 09 00